Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

22/01/2013

Газификация на град Габрово

На 22 януари 2013 г. официално бе поставено началото на снабдяването с природен газ на град Габрово. Това се случва благодарение на активните действия на държавата, на местната власт и на отговорното отношение на фирмата лицензиант – "Ситигаз България” ЕАД.
Прочетете повече

17/01/2013

Първи клъстер за природен газ в България

Представители на бизнеса, академичната и научната общност учредиха първия за България „Клъстер Природен газ” в края на декември миналата година. Целта на сдружението е да създава условия за  благоприятно развитие на газовата индустрия в България.
Прочетете повече

19/11/2012

Директива за енергийна ефективност на ЕС

На 14 ноември 2012 г. в официалния вестник на ЕС бе публикувана Директива за Енергийна ефективност (2012/27/ЕС), която ще влезе в сила от 4 декември 2012 г. Документът отменя Директивата за високоефективната когенерация (2004/8/ЕО) и Директивата за енергийните услуги (2006/32/ЕО) и касае всички сектори с потенциал за енергийна ефективност.
Прочетете повече

19/11/2012

Заповядайте на Първата годишна конференция SMART CONSUMERS

Българска асоциация Природен газ заедно с Юкономикс Ви канят на Първата годишна конференция SMART CONSUMERS - Интелигентните потребители на услуги от общ интерес. Мероприятието ще се проведе на 26 ноември 2009 от 09:00 ч. в хотел „Метрополитан" в София.
Прочетете повече

02/11/2012

Битовата газификация вече не се нуждае от разрешение за строеж

От края на ноември 2012 можете по-лесно да се газифицирате, защото отпада разрешителното за строеж на сградни газови инсталации в жилищни блокове и вилни къщи. Това изменение в Закона за устройство на територията (ЗУТ) беше прието с указ на Народното събрание. Инициативата бе на Българска асоциация „Природен газ” (БАПГ).
Прочетете повече

29/10/2012

Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация

Приета методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Прочетете повече

16/10/2012

Покана за участие в учредителен форум на КЛЪСТЕР ПРИРОДЕН ГАЗ

На 23 октомври 2012 г. от 15.30 ч. под домакинството на "Овергаз Инк." АД /ул. "Филип Кутев" 5, гр. София, зала "Аудиториум"/ ще се проведе учредителен форум за създаване на КЛЪСТЕР ПРИРОДЕН ГАЗ.
Прочетете повече

25/09/2012

БАПГ - член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

На Общото събрание на асоциацията през м.май 2012 г. членовете на БАПГ одобриха членството в световната инициатива на Глобалния договор на ООН и в българската мрежата, която представлява инициативата на местно ниво.
Прочетете повече

24/07/2012

"Овергаз техника" АД с нова лицензия

Компанията „Овергаз техника” АД, член на Управителния съвет на Българска асоциация Природен газ разшири обхвата на притежаваните лицензии за извършване на  технически надзор на СПО.
Прочетете повече

16/07/2012

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на ДКЕВР

На 16.07.2012 г. на интернет страницата на ДКЕВР бе публикуван „Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация” (УП на ДКЕВР) и Доклад на ДКЕВР към проекта на постановление.
Прочетете повече