Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

27/03/2013

Предложение на БАПГ за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010 г.

В края на месец март 2013 г. газовите дружества, членуващи в Българска асоциация природен газ отново поставиха на вниманието на Министерството на финансите и Агенция „Митници” всички проблеми, свързани с приложимостта на изискванията на Наредба №3 от 19.02.2010 г. в стопанската им дейност.
Прочетете повече

26/03/2013

Редовно годишно заседание на Общото събрание на БАПГ за 2013 г.

Редовното заседание на годишното Общо събрание на БАПГ за 2013 г. ще се проведе на 18 май /събота/ в хотел H10 Universitat, гр. Барселона, Испания от 11:30 ч.
Прочетете повече

21/03/2013

Перспективи за България като основен коридор за доставки на природен газ в Европа

Разговор на сп. Енергия /година V, брой 1, 2013/ с г-н Мартин Бояджиев, Изпълнителен директор на клъстер „Природен газ”
Прочетете повече

13/03/2013

Предложение на БАПГ за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

През месец март 2013 г. Българска асоциация Природен газ изпрати писмо до министъра на финансите, в което отправи предложение за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Прочетете повече

06/03/2013

Становища на БАПГ по Правила за достъп до мрежата и НЛДЕ

През месец февруари Българска асоциация Природен газ изпрати до председателя на ДКЕВР становища по проекта на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката и по проекта на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/ или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
Прочетете повече

22/01/2013

Газификация на град Габрово

На 22 януари 2013 г. официално бе поставено началото на снабдяването с природен газ на град Габрово. Това се случва благодарение на активните действия на държавата, на местната власт и на отговорното отношение на фирмата лицензиант – "Ситигаз България” ЕАД.
Прочетете повече

17/01/2013

Първи клъстер за природен газ в България

Представители на бизнеса, академичната и научната общност учредиха първия за България „Клъстер Природен газ” в края на декември миналата година. Целта на сдружението е да създава условия за  благоприятно развитие на газовата индустрия в България.
Прочетете повече

19/11/2012

Директива за енергийна ефективност на ЕС

На 14 ноември 2012 г. в официалния вестник на ЕС бе публикувана Директива за Енергийна ефективност (2012/27/ЕС), която ще влезе в сила от 4 декември 2012 г. Документът отменя Директивата за високоефективната когенерация (2004/8/ЕО) и Директивата за енергийните услуги (2006/32/ЕО) и касае всички сектори с потенциал за енергийна ефективност.
Прочетете повече

19/11/2012

Заповядайте на Първата годишна конференция SMART CONSUMERS

Българска асоциация Природен газ заедно с Юкономикс Ви канят на Първата годишна конференция SMART CONSUMERS - Интелигентните потребители на услуги от общ интерес. Мероприятието ще се проведе на 26 ноември 2009 от 09:00 ч. в хотел „Метрополитан" в София.
Прочетете повече

02/11/2012

Битовата газификация вече не се нуждае от разрешение за строеж

От края на ноември 2012 можете по-лесно да се газифицирате, защото отпада разрешителното за строеж на сградни газови инсталации в жилищни блокове и вилни къщи. Това изменение в Закона за устройство на територията (ЗУТ) беше прието с указ на Народното събрание. Инициативата бе на Българска асоциация „Природен газ” (БАПГ).
Прочетете повече