Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

10/05/2012

Държавата ще отпуска пари за преминаване от ток на газ

На проведения на 7 май 2012 г. Международен екологичен конгрес, на който Българска асоциация Природен газ бе съорганизатор, стана ясно от енергийния министър Делян Добрев, че държавата започва пилотен проект от есента, който ще позволи на 8000 домакинства от 12 града в страната да преминат от ток на газ.
Прочетете повече

23/04/2012

4-ти Международен екологичен конгрес

На 7 май 2012 година в хотел Шератон, София от 9.00 до 17.30 ч. ще се проведе четвъртото издание на Международния конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие", в който един от съорганизаторите е Българската асоциация Природен газ.
Прочетете повече

17/04/2012

XII Национален семинар "Практиката на обществените поръчки"

На 7 и 8 май 2012 г., в х-л “Сити Бест Уестърн”, гр. София, ще се проведе дванадесети Национален семинар "Практиката на обществените поръчки"
Прочетете повече

06/04/2012

Редовното годишно Общо събрание на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ПРИРОДЕН ГАЗ”,

Редовното заседание на годишното Общо събрание на БАПГ за 2012 г. ще се проведе на 18 май /петък/ в хотел Danubius Gellert, гр. Будапеща, Унгария от 10:00 ч.
Прочетете повече

30/03/2012

Писмо от МРРБ за необходимостта от актуализиране на Наредба № 8 от 1999 г.

На 15 март БАПГ получи писмо от г-н Добромир Симидчиев, Зам.-министър на МРРБ в което се изразява необходимостта от актуализиране на Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Прочетете повече

07/03/2012

Проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”

Във връзка със задължението за осигуряване на прозрачен и равнопоставен достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, произтичащи от Регламент (ЕО) 715/2009 и Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, е разработила проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”.
Прочетете повече

07/03/2012

Доклад за неконвенционален газ в Европа

На 27 януари 2012 г. Европейската Комисията публикува доклад, в който е направено проучване на лицензионните и разрешителни процедури за  проекти за проучване и добив на шистов газ.
Прочетете повече

06/03/2012

Информация относно престъплението "подкуп на чуждо длъжностно лице"

Р България е ратифицирала конвенцията на Организацията за икономическо сътрудническво и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в  международните търговски сделки.
Прочетете повече

25/02/2012

Първа среща на Комитет Метрология

На 27 февруари (петък) от 15:00 ч. в офиса на „Газтехника” ЕООД ще се проведе първата среща на новосъздадения Комитет Метрология. Негов председател е Григор Филков, изп. директор на компанията-домакин. Сред основните задачи на Комитета са анализ и предложения по: 1) предлаганата промяна в Закона за измерванията и наредбите към него в частта му за природния газ и 2) предлаганите промени в нормативната уредба за техническия надзор.
Прочетете повече

03/02/2012

Оперативен щаб следи газоснабдяването в страната и транзита на природен газ

В Министерството на икономиката енергетиката и туризма е създаден оперативен щаб с участието на представители и на "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД, който ще следи обстановката и ще предприема необходимите мерки за обезпечаване сигурността на газоснабдяването в страната и транзита на природен газ през територията на България.
Прочетете повече