Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало »

Контакти

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ
1407 София, ул. "Филип Кутев" 5

Сътрудник на Председателя
Тел: +359 2 4283 593
М: +359 882 173 179
Факс: +359 2 9621 724
Е-mail: secretariat@naturalgas.bg

Юрисконсулт
Тел: +359 882 173 175
Факс: +359 2 9621 724
Е-mail: secretariat@naturalgas.bg

Счетоводител
Тел: +359 2 4283 437
Факс: +359 2 9621 724
Е-mail: secretariat@naturalgas.bg