Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

КОМЕКЕС АД

А: ул. Граф Игнатиев 2, 2000 Самоков
Т: + 359 722 66880
Ф: + 359 722 60250
E: komekes@abv.bg
W: http://www.komekes.com/


"Комекес" АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места включително к.к.Боровец

Дружеството "Комекес"АД притежава две лицензии от Държавната комисия за енергийно регулиране на Р България
1.Лицензия № Л -174-12/17.12.2004г. за извършване на дейността разпределение на природен газ
2.Лицензия № Л - 174-12/17.12.2004г. за извършване дейността обществено снабдяване с природен газ