Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

Булгартрансгаз ЕАД

А: бул. "Панчо Владигеров" № 66 ж.к. "Люлин" 2, п.к. 3, София 1336
Т: + 359 2 939 63 15 Боряна Зашева
Ф: +359 2 925 03 59
Е: info@bulgartransgaz.bg
W: www.bulgartransgaz.bg

“Булгартрансгаз” ЕАД е дружество като комбиниран оператор с предмет на дейност съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.

„Булгартрансгаз" ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни дружества в страната, на подземно газохранилище Чирен и на мрежа за транзитен пренос на природен газ.

Лицензии
•     Лицензия за пренос на природен газ на територията на Република България съгласно чл.39 ал.1 т.2 от ЗЕ
•    Лицензия за транзитен пренос на природен газ на територията на Република България чл.39 ал.1 т.9 от ЗЕ.
•    Лицензия за съхранение на природен газ на територията на Република България чл.39 ал.1 т.4 от ЗЕ
•    Лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) № - 120-01024-02/23.05.2007 г.
•    Лицензия за изграждане, поддържане и използване на фиксирана радиорелейна мрежа № - 113 - 00169-04/23.05.2007 г.