Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

Оу Джи Инженеринг ООД

А: ул. Филип Кутев 1, Промишлена зона Хладилника, 1407 София
Т: +359 2 4283 737
Ф: +359 2 4283 730
Е: engineering@overgas.bg
W: www.overgas.bg


"Оу Джи Инженеринг" ООД е най-голямото частно инженерингово дружество в газовия бранш у нас, създадено през 1993 г.

Дружеството може да изпълнява различни групи и категории строежи, вписани от Камарата на строителите в България в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за:

-ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения за изпълнение на „строежи от трета до пета категория".
-ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура за изпълнение на „строежи от трета и четвърта категория".
-ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура за изпълнение на „строежи от първа, втора и трета категория".
-ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната за изпълнение на „строежи от първа, втора и трета категория".
-ПЕТА ГРУПА: за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство" на Националната класификация на икономическите дейности).

"Оу Джи Инженеринг" ООД е първата инженерингова фирма от газовия сектор в Република България, която от 2000 г. има сертифицирана Система за управление на качеството на основа ISO 9001, а от 2006 г. е със сертифицирана Система за управление на околната среда на основа ISO 14001 Сертификатите за одобрение са издадени от международно признатата организация Lloyd's Register Quality Assurance. В дружеството се прилагат и изискванията на Система за здравословни и безопасни условия на труд.