Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до ДКЕВР относно Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката

23/10/2011
На 21.10.2011 г. Българска Асоциация Природен газ изпрати писмо до г-н Ангел Семерджиев, с което предлага на вниманието на ДКЕВР писмено становище на Сдружението по предложените от тях изменения и допълнения на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г., (обн., ДВ. бр. 53 от 22 юни 2004г., изм. ДВ. бр. 78 от 30 септември 2005г., изм. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2008г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 58 от 30 юли 2010г.). 

Приложено ще намерите текста на писмото и становището.