Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писма до г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството

06/01/2012
Председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев изпрати две писма до Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова. Поводът за първото писмо е публикувания на сайта на МРРБ проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. В писмото си г-н Дончев изразява разочарованието си от факта, че в изготвения от МРРБ законопроект не са отразени основните предложенията на БАПГ, представени на организираната през м.май 2011 г. кръгла маса и впоследствие обсъдени с експерти на МРРБ на работна среща през месец юни 2011 г., а именно:

•          отпадане на изискването за разрешение за строеж за сградни газови инсталации;

•          облекчаване на режима на прокарване на газопроводни отклонения от общите мрежи през имоти на клиентите или на трети лица;

•          отпадане на етапа „одобряване на инвестиционен проект” и заменянето му със съгласуване,

Второто писмо е относно изменение на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за включване на част "Газоснабдяване" в инвестиционния проект на жилищни, административни и общественообслужващи сгради. В края на писмото г-н Дончев предлага да бъде сформирана работна група, която да разработи конкретни предложения за нормативни текстове, необходими за преодоляване на законодателния пропуск и акцентира върху готовността на Асоциацията да участва в със свои експерти.