Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Измерителни системи за газово гориво

20/07/2009
Международната организация по законова метрология (МОЗМ), световна междуправителствена организация, чиято основна цел е да хармонизира нормите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби и свързани с тях организации. Най-новата публикация на МОЗМ оборва приетото твърдение , че законовата метрология основно се занимава с газомери в областта на измерването на газ.

Цената на преноса за определено количество газ е в зависимост не само от обема, измерен чрез уреди за измерване на обема, които подлежат на метрологичен контрол, но също така и от параметрите на измерване (инсталиране, газомер, налягане, температура), както и естеството на газа. Поради тези причини, тази Рекомендация въвежда понятието измерителна система.

Повече информация ще получите от оригинала на текста, който е прикачен в секцията в дясно от статията.