Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Членовете на Българска асоциация Природен газ посетиха компресорна станция „Портовая”

17/06/2014
На 05 юни 2014 г., в организирана техническа визита членовете на „Българска асоциация Природен газ” посетиха компресорна станция „Портовая”, находяща се близо до гр. Виборг, Ленинградска област. КС „Портовая” е началната точка за газовите доставки до Германия чрез газопровода Северен поток и в момента е най-мощната КС в света (366 МВт). За членовете на БАПГ това беше изключително интересно и полезно преживяване. В приложение може да видите снимки от видяното в КС „Портовая”.

Членовете също така посетиха Националния-минерално суровинен университет «Горный», който е един из водещите и най-големи университети в Санкт-Петербург и първото висше техническо учебно заведение в Русия.

Визитата бе част от програмата на заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание на Българска асоциация Природен газ, които се състояха на 06 юни 2014 г. от 9.30 часа в гр. Санкт Петербург, Русия. Продължилите общо пет часа заседания преминаха в конструктивен дух, съпричастност по обсъжданите проблеми и единомислие при приемането на решенията. Осемнадесет  делегати от газови компании и Университети взеха участие в срещата. Гост на заседанието беше г-н Евгений Пронин, ръководител на проекта „Използване на КПГ като моторно гориво зад граница” в Газпром експорт. Той представи на срещата тенденциите в развитието на компресирания газ в своята компания.

Дневният ред на Общото събрание включваше: отчет на УС и на Контролния съвет за 2013 г., приемане на насоки за дейността за 2014 г., приемане на бюджета за 2014 г. Бяха направени промени в състава на Управителния съвет на Асоциацията. Като представител на „Рила газ” ЕАД бе освободен г-н Серджо Пантана, като на негово място в УС на БАПГ бе избран г-н Масимо Форлити, председател на УС на  „Рила газ” ЕАД.

Председателят на УС на БАПГ Сашо Дончев откри заседанията и посочи, че през изминалата 2013 г. Асоциацията е продължила да работи за разширяването на дейностите и инициативите за ускоряване на газификацията и за повишаването на дела на екологичното синьо гориво в националната енергийна политика. За успеха на Асоциацията говори фактът, че са разработени и разпространени над 25 официални писма със  становища по нормативни, регулаторни и стратегически документи, част от които са намерили подходящо отражение. Бе отбелязано, че основно направление на дейността на Асоциацията през 2014 г. остава активното участие във всички инициативи на държавната администрация, ориентирани към подобряване на нормативната уредба в сектора на природения газ.

В крайна сметка именно активният диалог между държавния и частния сектор в работата по решаване на проблемите в областта на природния газ в страната може да бъде само от полза за българския потребител. В заключение, г-н Дончев с основание заяви, че различните ведомства вече търсят мнението на БАПГ по решения на проблеми в енергетиката и най-вече в сектора на природния газ.Българската работна група

За КС "Портовая"

Компресорната станция и съоръженията за подготовка на газа са разположени на площ от 25 хектара в борова гора, при спазване на всички изисквания за опазване на околната среда запазвайки целостта и богатството на   екосистемата в този северен район. На КС са инсталирани 3 компресорни блока по 50 мегавата всеки от тях и един с мощност 25 мегавата. Компресирането на газа се осъществява от газови турбинни производство на компанията Ролс Ройс. Количеството газ което могат да нагнетят до 220 бара е 168 милиона кубически метра на ден. Годишно по Северен поток могат да се транспортират около 55 млрд. M3 природен газ.

Делегатите от българската страна, бяха посрещнати на обекта КС „Портовая” от зам. Изпълнителния директор на компресорната станция, който любезно запозна делегацията с технологичната схема и техническите съоръжения на най-голямата в света газокомпресорна станция.
До компресорната станция газът се пренася с налягане 75 бара по четири газопровода. Морският участък на  газопровода се състои от два паралелни участъка  с условен диаметър по 1000 мм и е с дължина   1200 км. Дълбочината на морето в районът през който преминава газопровода е 150 метра.

На руския бряг налягането в компресорната станция се повишава до 220 атмосфери, а на германския бряг газът излиза с налягане 110 атмосфери. Температурата до която газът се изсушава на площадката на компресорната станция е минус 70 градуса по Целзий.

За безопасната работа на компресорната станция се грижи екип от 12 души на смяна.

Газопроводът е форма на диверсификация на маршрутите на руския природен газ до страните от ЕС. С построяването на „Южен поток” тези възможности и като цяло сигурността на доставките ще се повиши, а ползите за нашата страна ще се измерват не само в пари.

До компресорната станция газът се пренася с налягане 75 бара по четири газопровода. Морският участък на  газопровода се състои от два паралелни участъка  с условен диаметър по 1000 мм и е с дължина   1200 км. Дълбочината на морето в районът през който преминава газопровода е 150 метра.

На руския бряг налягането в компресорната станция се повишава до 220 атмосфери, а на германския бряг газът излиза с налягане 110 атмосфери. Температурата до която газът се изсушава на площадката на компресорната станция е минус 70 градуса по Целзий.

За безопасната работа на компресорната станция се грижи екип от 12 души на смяна.

Газопроводът е форма на диверсификация на маршрутите на руския природен газ до страните от ЕС. С построяването на „Южен поток” тези възможности и като цяло сигурността на доставките ще се повиши, а ползите за нашата страна ще се измерват не само в пари.

Галерия