Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Доклад за възможностите за използване на природен газ в транспортния сектор на България

30/09/2014
Г-н Мартин Бояджиев, който е един от членовете на БАПГ, е завършил Европейски факултет, специалност "Международно икономическо и научно-техническо сътрудничество", а през 1993 г. е следвал в Минногеоложки университет в катедра "Добив и транспорт на нефт и газ". От 1997 до сега е преподава в МГУ "Св. Иван Рилски".

Г-н Бояджиев има над 25 доклада и публикации в областта на добива и транспорта на природния газ, екологичните му предимства и инфраструктурни проекти за пренос на природен газ, доклади на международни научни конференции в Пекин, Москва, Женева, Виена и др.

Представяме Ви един от неговите доклади на тема „Икономическа оценка на възможностите за използване на природен газ в транспортния сектор на България”.

Докладът представя технико-икономически анализ на възможностите за употреба на компресиран и втечнен природен газ (КПГ, ВПГ) в транспортния сектор на България.

Страната има сериозен потенциал за развитието на транспорта, използващ природния газ като гориво. Тази констатация е следствие от анализа на икономически показатели, като цената и наличните количества, но и на благоприятните екологични характеристики на това гориво. На настоящия етап потреблението на природен газ в транспорта на страната е около 130 млн. куб. м/г. което представлява 3 % от общото потребление на природен газ. Броят на газостанциите в България е 102, като 100 от тях са публични, а 2 са за собствени автопарковe. Броят на автомобилите с природен газ (АПГ) достигна 70000, в това число 180 автобуси от обществения транспорт.

В доклада са представени целите на европейската политика относно «екологично благоприятните транспортни горива». Дискутирани са състоянието, предизвикателствата и възможностите за развитие на пазара на АПГ. На тази основа са обосновани факторите, които стимулират използването на природен газ в транспорта, както и някои препоръки, които биха могли да се реализират от централната и местните власти.

Основната задача на доклада е извеждането на методика за икономическа оценка на инвестициите в «природният газ – транспортно гориво».

В заключителния коментар е даден обобщаващ отговор на въпроса какво трябва да се направи, за да се динамизира използването на природен газ като гориво в транспорта.

Приятно четене.

Допълнителни документи
1412106549_doklad_ng_in_transport.pdf