Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Представяне на Прогноза за електроенергийния баланс на България до 2025 г.

20/10/2014
На 20 октомври 2014 г. от 10:00 ч. заседателната зала на БСК (София, ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе обсъждане на тема "Прогнозата за електроенергийния баланс на България до 2025 г.", организирано от Българска стопанска камара и НБУ.

Документът е разработен от екип на Лаборатория за управление на рисковете към Нов български университет и ще бъде представен от доц. д-р Иван Иванов,Учебно-практическото звено (УПИЗ) „Лаборатория управление на рискове“ към НБУ функционира от м. октомври 2013 г. Звеното се занимава с научно-приложни изследвания върху (не)сигурността и критично оценяване как властите управляват рисковете за гражданите, обществото и публичните институциите. Ръководител на УПИЗ „Лаборатория управление на рискове“ е доц. д-р Иван Костов - министър-председател на България в периода 1997-2001 г.

Иван Иванов e външен експерт в областта на енергетиката към УПИЗ „Лаборатория управление на рискове“, НБУ. Завършил е Технически университет (ТУ) – София, със специалност „Електроинженер по електроизмервателна техника“. Защитил е докторска степен по технически науки. Доцент е в Националното висше инженерно училище – Тунис. Работи като старши, а по-късно като главен асистент и член на Академичния съвет в ТУ-София. Чете лекции във Франкофонския отдел по електроинженерство към ТУ-София. Автор е на повече от 60 научни статии и доклади, една монография, 4 учебника и учебни пособия на български и френски език. От 1997 до 2013 г. е народен представител от Демократи за силна България. Член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм в 40-то НС. Учредител е на Инициативен комитет против строителството на АЕЦ „Белене“.