Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до Министъра на икономиката Божидар Лукарски

02/12/2014

На 2 декември 2014 г. Председателят на БАПГ изпрати писмо до Министъра на икономиката Божидар Лукарски относно необходимостта от преразглеждане на контролните правомощия на ДАМТН. Г-н Дончев апелира час по-скоро да бъдат освободите компаниите, чийто предмет на дейност е изграждане, експлоатация и използване на съоръжения с повишена опасност от безсмисления надзор на ДАМТН.

В писмото той припомня, че един от основните принципи в правото е правото на собственост.  Това право е в пряка връзка с отговорността на собственика към трети лица. Социалистическата държава е била единствения собственик на СПО в България. Днес собствеността върху СПО далеч не е само в дружествата с държавно участие. А нормативната уредба е останала същата! Важно е да се разбере, че безопасната експлоатация и използване на СПО не е отговорност на държавата, а на собственика. И той, за да реализира своята отговорност към трети лица, организира сам своите системи за поддръжка, диагностика, сервиз и контрол, или с договор възлага това на професионална организация.

Като начало на съвместната работа за подобряване на нормативната уредба той предлага отмяна на предложение за на приетото без задължителната оценка на въздействието ПМС № 326 /16.10.2014г.

Пълният текст на писмото можете да намерите като прикачен файл.


Допълнителни документи
Писмо до Министерство на икономиката