Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Национален Семинар: Нов закон за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

29/02/2016

На 21 и 22 март 2016 г., в х-л “Сити Бест Уестърн”, гр. София, ще се проведе Национален семинар на тема "Новият Закон за обществените поръчки. Същност, ключови моменти и очаквано практическо приложение". Организатор на мероприятието е правна кантора "Лега консултинг".

На семинара ще бъдат разгледани ключовите разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, сред които: 

- Целите и принципите на новия Закон за обществените поръчки 

- Приложното поле на новия ЗОП – категории възложители, делегиране на правомощия, съвместно възлагане на поръчки 

- Изключенията от приложното поле на закона 

- Правилата за подготовка на процедурите, изискванията към кандидатите и участниците, процедурите прилагани към публични възложители 

- Промените в критериите за подбор и изискванията за лично състояние на участниците 

- Образците на оферти и методиките за оценка регламентирани в закона 

- Правомощията на Агенцията по обществени поръчки, АДФИ и Сметната палата 

- Правилата за изграждане на системи за вътрешен контрол при възложителите 

- Правната уредба на договорите за обществени поръчки в новия ЗОП 

- Новият Закон за обществените поръчки и производството по обжалване на процедурите 

- Практиката на Европейския съд в областта на обществените поръчки

 

При желание за участие на Ваши представители в Семинара, моля попълнете приложената Заявка за участие и я изпратете обратно на посочения e-mail. Отстъпката за участници-членове на БАПГ е в размер на 10 % от стандартните цени.