Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Редовно годишно заседание на Общото събрание на БАПГ за 2016 г.

25/04/2016

Редовното годишно заседание на Общото събрание на БАПГ през 2016 г. ще се проведе на 04 юни от 11:30 ч. в сградата на хотел „Grand Majestic”, находяща се на ул. Truhlářská 16, гр. Прага, Чехия.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2015 г.
  1. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2015 г.
  1. Освобождаване на член на Управителния съвет и избор на нов член на Управителния съвет
  1. Основни насоки на дейността на Асоциацията за 2016 г.

       5. Приемане на отчет на бюджета на БАПГ за 2015 г. и   план на бюджет за 2016 г.

  1. Други

6.1. Приемане на отчет за дейността на „Български газов център” ЕАД за 2015 г.

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмени материали по дневния ред можете да намерите на адреса за кореспонденция на Сдружението на ул. Филип Кутев №5, гр. София.