Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Членовете на БАПГ посетиха подземното газово хранилище в гр. Хайе, Прага

17/06/2016

На 04 юни 2016 г. в Прага, Чехия се проведе редовното годишно Общо събрание на БАПГ. Мероприятието протече в тон на взаимно разбирателство и уважителен диалог. То бе открито от Зам.-председателя на Асоциацията г-н Ал. Кожухаров, който докладва отчета за дейността на Управителния съвет и основните направления на дейността през 2016 г.

По време на заседанието бе разгледан и одобрен плана на бюджета на Сдружението за 2016 г., отчета на Контролния съвет за 2015 г. и отчета за дейността на "Български газов център" ЕАД за 2015 г.

За нов член на Управителния съвет единодушно бе избрана г-жа Светлана Виденова, управител на „Автометан” ООД, която заема мястото на г-н Масимо Форлити, "Рилагаз" ЕАД. Вярваме, че безспорният й професионализъм и доказаните в практиката бизнес умения ще бъдат нейния ценен принос в постигането на поставените от сдружението цели, в интерес на българската индустрия и общество.

В рамките на мероприятието членовете на Асоциацията посетиха подземното газово хранилище в гр. Haje. То е собственост на немската фирма RWE и е едно от шестте газохранилища, които те поддържат в Чехия. Хранилището е уникално по своята структура, тъй като е изградено в галериите и шахтите на рудник за добиване на уран. Капацитетът му е 80 млн. м3 , като от него може да се добиват 6 млн. м3 газ на денонощие. Налягането на газа е 125 бара и е разгърнато на дълбочина 1000 метра под земята.


Галерия