Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

„Комюнике за ангажираност“ (COE) на БАПГ

27/01/2017

От 1 ноември 2013 г. всички нестопански организации, членове на Глобалния договор на ООН, са задължени да публикуват т.нар. „Комюнике за ангажираност“ (COE) за всеки двугодишен период от своята работа. „Комюникето за ангажираност“ представлява публичен доклад, чрез който участниците информират заинтересовани страни за своите усилия при прилагане и популяризиране на принципите на Глобалния Договор, както и за тяхното включване в инициативата. То е демонстрация на ангажираността на нестопанската организация към промотирането на десетте принципа сред бизнеса. 

БАПГ е член на Глобалния договор на ООН от 2012 г. Асоциацията е активен участник в процеса на подобряване на нормативната уредба в областта на природния газ. Доказала е това с многобройните законодателни инициативи, които са предприети пред компетентните ведомства, с оглед преодоляване и промяна на обективните (законодателни, административни и др.) пречки за газификацията в България.

В периодичния доклад са представени нашите действия, насочени към постоянно подобрение на внедряването и прилагането на принципите на Глобалния договор в стратегията, културата и всекидневните дейности на Асоциацията.

Нашето първо Комюнике за ангажираност показва дейностите, които нашето Сдружение е предприело в периода 2015 и 2016 г., за да допринесе за изпълнението на целите на Глобалния договор, с фокус върху опазването на околната среда. В периодичния доклад са представени нашите действия, насочени към подобряването на бизнес климата и условията за развитие на газификацията в България.

Комюникето на БАПГ е публикувано на уебсайта на Глобалния договор на ООН