Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Годишно редовно заседание на Общото събрание на БАПГ през 2017 г.

20/04/2017

Годишно редовното заседание на Общото събрание на БАПГ през 2017 г. ще се проведе на 02 юни от 11:30 ч. в конферентната зала на хотел „Hampshire - The Mantor”, находяща се на ул. Linnaeusstraat 89, гр. Амстердам, Холандия.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 г.
  1. Отчет за дейността на Контролния съвет през 2016 г.
  1. Освобождаване на член на Управителния съвет и избор на нов член на Управителния съвет
  1. Основни насоки на дейността на Асоциацията през 2017 г.

       5. Приемане на отчет на бюджета на БАПГ за 2016 г. и   план на бюджет за 2017 г.

  1. Приемане на отчет за дейността на „Български Другигазов център” ЕАД за 2016 г.
  1. Други

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмени материали по дневния ред можете да намерите на адреса за кореспонденция на Сдружението на ул. "Филип Кутев" №5, гр. София.