Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Трети Национален Семинар: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството"

16/11/2010
Бихми искали да Ви уведомим, че на 6 и 7 декември 2010 г. в гр. София, х-л “Света София”, ще се проведе Трети Национален Семинар: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството – Финансирани от фондовете на  Европейския съюз. Актуални процедури по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда”, "Конкурентоспособност”, „Транспорт” и „Развитие на селските райони”. Нормативни изисквания към изпълнението на проектите”.

На Семинара ще бъдат представени текущите проекти за изпълнение по Оперативните програми на ЕС в секторите енергетика, инфраструктура и строителство, предстоящите процедури за набиране на проекти по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Конкурентоспособност”, „Транспорт” и Програма  „Развитие на селските райони”, както и възможностите за финансиране на проекти за Възобновяеми енергийни източници и  енергийна ефективност.

Ще бъде изнесена и презентация относно приложимата законодателна рамка при изпълнението на проектите в Енергетиката, Инфраструктурата и Строителството.

Лектори на Третия Национален Семинар са:

- Арх. Белин Моллов – Съветник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

-  Евгения Коева – Главен експерт в Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” към Министерството на околната среда и водите;

- Светла Маринова – Сертифициран управленски консултант;

- Николай Дечев - Началник на сектор "Мониторинг на изпълнението по ОП Транспорт" към Дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- Павел Н. Цанев, LL. M. - Управляващ съдружник в правна кантора „ЛегаА Консултинг“;

Членовете на БАПГ ползват 10 % отстъпка от стандартните такси за участие! Приложено ще намерите и заявка за участие.