Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Информация относно проведена кръгла маса по проблемите на проектирането на газови инсталации

20/07/2017

На 13 юли 2017 г. в гр. Самоков се проведе кръгла маса на тема „Добри практики и проблеми при проектирането на газови съоръжения и инсталации -съвременни тенденции, изисквания, материали и технологии”. Организатори на мероприятието са „Български газов център” ЕАД,  съвместно с Българска асоциация „Природен газ”.

 

Кръглата маса протече в делова обстановка, при засилен интерес на участниците към представените проблеми, проличал в оживените и на моменти изострени дискусии свързани с изискванията към обхвата на работните проекти, докладвани от Григор Филков, „Газтехника” ЕООД и съвременните материали използвани за газови инсталации.

 

В кръглата маса взеха участие петима представители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), представители на шест от най-големите газоразпределителни компании, фирми за технически надзор и осем проектантски и консултантски организации в газовия сектор.

 

„Български газов център” ЕАД („БГЦ” ЕАД) представи и раздаде на участниците „Ръководство за проектиране и изграждане на газови инсталации”, в което са отразени най-новите тенденции и методи при оразмеряването на газови инсталации и изграждането на тези инсталации като технологии и материали. Газовият център пое ангажимент да подготви учебни програми и материала за обучението на специалистите, които ще изпълняват газови инсталации по новите методи и с новопредставените технологии и материали (многослойни тръби за газ).

 

Всички участници се обединиха около мнението, че нормативната уредба по устройство и безопасна експлоатация на обекти и съоръжения за природен газ не е осъвременявана отдавна и не е в синхрон с новите материали и изисквания, предложени на семинара. Коментирана е необходимостта от промени за база, на които може да се използва представените от „БГЦ” ЕАД „Правила за проектиране и изграждане на газови инсталации”. Участниците от „HTI България” ЕООД проявиха интерес към многослойните тръби за газови инсталации и поеха ангажимент да проучат условията и възможностите за организиране на вноса им.

 

Представителите на техническият надзор изразиха становище за необходимост от квалификация на изпълнителските кадри на инсталациите по новите методи, за което се довериха на качествата и възможностите за обучение на БГЦ.

 

Любезните домакини от „Комекес” АД и спонсорите от „HTI България” ЕООД допринесоха за добрата атмосфера комфорта на всички участници , като задоволяваха всички интереси и потребности във формалната и неформалната част на организираната от „БГЦ” ЕАД кръгла маса по проблемите на проектирането на газови инсталации.


Галерия