Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на БАПГ

05/10/2018

На 09 ноември от 14:00 ч. в административната сграда на „Овергаз”, находяща се на ул. „Филип Кутев” №5, гр. София ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на БАПГ.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

I. Приемане на отчет на дейността на Управителния съвет през 2017 г.

II. Приемане на отчет на дейността на Контролния съвет през 2017 г.

III. Промени в Устава на Сдружението.

IV. Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Управителен съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

V. Освобождаване Председател на Управителния съвет и избор на нов Председател на Управителния съвет за нов петгодишен мандат.

VI. Освобождаване на членовете на Контролния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Контролния съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

VII. Приемане на Основни насоки на дейността на Сдружението през 2018 г.

VIII. Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2017 г. и план на бюджет за 2018 г.

IX. Избор на Почетен председател на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 15:00 ч. при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред може да намерите на адреса на Сдружението – гр. София, ул. „Филип Кутев” №5.