Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Г-н Светослав Иванов е новият председател на БАПГ

19/11/2018

На 09 ноември 2018 г. от 14.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Българска асоциация Природен газ.

Общото събрание на членовете на Сдружение "Българска Асоциация Природен Газ" беше председателствано от г-н Сашо Дончев, който докладва отчета за дейността на Управителния съвет през 2017 г. и основните направления на дейността на Сдружението през 2018 г. По време на събранието бяха разгледани и приети планът на бюджет на Сдружението за 2018 г. и отчетът на Контролния съвет на Сдружението за 2017 г. Членовете на  Управителния съвет, избрани през 2013 г. бяха освободени и единодушно беше избран нов 9-членен състав на Управителния съвет: „Автометан” ООД - представлявано от Светлана Виденова, „Аресгаз” ЕАД - представлявано от Венета Райкова, „Булгартрансгаз” ЕАД - представлявано от Владимир Малинов, „Газтехника” ЕООД - представлявано от Григор Филков, „Комекeс” АД - представлявано от Петър Георгиев, „Овергаз Мрежи” АД - представлявано от Светослав Иванов, „Севлиевогаз-2000” АД - представлявано от Николай Апостолов, "Ситигаз България” ЕАД - представлявано от Александър Кожухаров и „ТАСИ” ООД - представлявано от Анка Петкова. След освобождаване на стария състав на Контролния съвет бяха избрани нови трима членове - проф. Георги Николов – „Овергаз Инк.” АД, Петър Шопов, „Овергаз Техника” АД и Димитър Тойчев, „Булгартрасгаз” ЕАД. Г-н Сашо Дончев, изп. директор на "Овергаз Инк." АД бе избран за почетен председател на Сдружението.

В рамките на извънредното Общо събрание за председател на БАПГ  с петгодишен мандат единодушно бе избран г-н Светослав Иванов, изп. директор на „Овергаз Мрежи” АД.