Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Второ „Комюнике за ангажираност“ (COE) на БАПГ

29/01/2019

През последната седмица на м.януари 2019 г. БАПГ подаде своето второ „Комюнике за ангажираност“ (COE) към Глобалния договор на ООН. С него еднозначно заявяваме желанието на членовете да продължат да подкрепят принципите на Глобалния договор в четирите тематични области – права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция.

Във второ Комюнике за ангажираност са показани дейностите, които Сдружението е извършило в периода 2017 - 2018 г., за да допринесе за изпълнението на целите и прилагането на принципите на Глобалния договор. Нашите действия са с фокус върху опазването на околната среда и са към подобряването на бизнес климата и условията за развитие на газификацията в България. Много от дейностите са осъществени в тясно сътрудничество с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Представената информация ще бъде разпространена сред всички заинтересовани страни.

Комюникето на БАПГ е публикувано на уебсайта на Глобалния договор на ООН