Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Провеждане на годишно редовно заседание на Общото събрание на БАПГ

14/05/2020

На 19 юни 2020 г. от 12:30 ч. в конферентна зала "Аудиториум" в административната сграда на „Овергаз”, находяща се на ул. „Филип Кутев” №5, гр. София ще се проведе годишното редовно заседание на Общото събрание на БАПГ.

Дневният ред на извънредното Общото събрание е:

I.        Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.

II.        Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.

III.        Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2019 г. и бюджет за 2021 г.

IV.        Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.

V.        Приемане на основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2021 г.

VI.        Други.

1.         Представяне на Отчет за дейността на „Български газов център” ЕАД за 2019 г.

 2.       Изменение на Устава на Сдружението.

I.        Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.

II.        Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.

III.        Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2019 г. и бюджет за 2021 г.

IV.        Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.

V.        Приемане на основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2021 г.

VI.        Други.

1.         Представяне на Отчет за дейността на „Български газов център” ЕАД за 2019 г.

 2.       Изменение на Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 13:30 ч. при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред може да намерите на адреса на Сдружението – гр. София, ул. „Филип Кутев” №5.