Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Проведено заседание на редовното годишно Общо събрание на БАПГ през 2020 г.

06/07/2020

На 19 юни 2020 г. в София, ул. Филип Кутев №5 се проведе редовното годишно Общо събрание на Сдружение "Българска асоциация Природен газ". Мероприятието бе открито от Зам.-председателя на Асоциацията г-жа Венета Райкова, която приветства участниците и докладва отчета за дейността на Управителния съвет и основните направления на дейността през 2021 г.

По време на заседанието бе приет годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г., бе разгледано и одобрено изпълнението на отчета на бюджета за 2019 г. и плана на бюджета на Сдружението за 2021 г., отчета на Контролния съвет за 2019 г. и отчета за дейността на "Български газов център" ЕАД за 2019 г.

В допълнение към отчета по доклада на Контролния съвет, Председателят на КС г-н Тойчев каза, че  планира да предложи на членовете на Управителния съвет /УС/ да бъдат изготвени Правила за работа на УС или Устройствен правилник, които ясно и точно да определят начина, по който да протича комуникацията между членовете на Сдружението или най-малкото в рамките на УС по отношение на предоставяне на предварителни и последващи одобрения на действията и официална и формална кореспонденция. Предложението на г-н Тойчев бе прието от всички членовете на БАПГ.

В края на заседанието г-н Светослав Иванов, Председател на БАПГ зави: "Заедно винаги сме били по-силни и сме съумявали да защитим правата си на свободни участници на пазара, да озвучим ясно позициите си, в полза както на съвместните ни интереси, така и на обществото. Вярвам, че ще успеем да гарантираме това и през 2020 г., отново заедно, като не оставаме пасивни и продължим да увеличаваме нашите съмишленици".

Протокол а мероприятието можете да намерите в секцията за членове.


Галерия