Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Декларация на представителите на газовата индустрия в България

17/01/2023

Членовете на Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация и Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород с декларация до Министерски съвет, Министерство на енергетиката, КЕВР и Омбудсмана

В декларацията бизнесът критикува разрушителната политика на държавните институции към сектора „Газоснабдяване“ и особено към частната инициатива в него. Газовата бизнес общност за пореден път на първо място показа загриженост за своите клиенти. Именно поради тази причина трите асоциации се обединяват в основните си аргументи: липсата на подкрепа на потребителите на природен газ, привилегированото положение на "Булгаргаз", от което страдат основно потребителите, лишени от право на избор, намаляване на търсенето на природен газ поради двойнствения стандарт на държавните институции.

Представителите на газовата индустрия настояват министъра на енергетиката:

ДА ПРЕДЛОЖИ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, а последният да приеме НЕОБХОДИМИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ПЪЛНОТО КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЕЙСТВАЩАТА РЕГУЛИРАНА ЦЕНА НА ГАЗА И 100 ЛВ./МВТЧ.

ДА ПРЕДЛОЖИ ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ В СЕКТОРА, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ ДЯЛ НА БУЛГАРГАЗ ЕАД.

ДА ПРЕДЛОЖИ КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА развитието на газоразпределителни мрежи (градска газова инфраструктура), в т.ч. и развитие на газопреносна мрежа до всички общински центрове.

При липса на реакция от страна на държавата, представителите на индустрията са готови да защитят правата си в съда и в други компетентни институции.