Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Първи национален семинар „Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт”

01/12/2011
На 8 и 9 декември 2011г. в х-л „Сити Бест Уестърн”, гр. София ще се проведе Първия национален семинар: “Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. Стратегия по изменение на климата. Индустриален и сграден мениджмънт”, организиран от „EXPERT EVENTS” със съдействието на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” и „ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ”.

Семинарът има за цел да представи, както актуалните международни, европейски и национални нормативи, свързани с намаляване на енергийното потребление и изменението в климата, така и подходящите корпоративни стратегии в областта на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт.

Акцент ще бъде поставен върху проблемите на бизнеса във връзка с планирането и управлението по отношение на енергийния и ресурсен индустриален мениджмънт. Ще бъдат разгледани фирмените политики за повишаването на енергийната ефективност като потенциална бизнес възможност, както и финансовите инструменти за реализиране на проекти и програми в областта.

Семинарът е предназначен за компании и предприятия, които имат голямо енергийно потребление, осъществяват дейността си съобразно редицата екологични изисквания, имат пряко или косвено отношение по проблемите свързани с изменение на климата, Също и за тези, които имат цялостна фирмена политика и желание да осъществят дейности за намаляване енергийната си интензивност при запазване или подобряване на пазарната си позиция, чрез прилагане на интелигентни и екологосъобразни принципи и маниери на управление.

Сред темите на Семинара са:
- Европейската енергийна политика – съществуващи нормативи и предстоящи изменения в политиките за енергийна ефективност и промените в климата;
- Основните моменти от нормативната рамка в България в сферата на енергийната ефективност  и необходимите секторни промени;
- Фирмените стратегии по изменение на климата – основни принципи и цели. Нови пазарни възможности;
-  Същност на енергийния и ресурсен мениджмънт – ефективни решения за въвеждане на ЕМ в промишлени предприятия. Добри практики и полезни инструменти по прилагането му;
- Основните етапи при въвеждането на енергиен мениджмънт на сгради – изисквания, ползи и очаквани ефекти;
- Възможности за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност, индустриалния и сграден мениджмънт.

На Семинара ще бъде представена и откритата на 17 ноември процедура за подбор на проекти по схемата „Инвестиции в „зелена индустрия" по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г.

За да заявите своето участие в Първия  Национален Семинар, моля попълнете приложената Регистрационна форма и я изпратете обратно на посочения e-mail. Крайният срок за регистрация е 6 декември 2011 г.

За членовете на БАПГ са предвидени преференциални условия , включващи 10 % отстъпка от стандартните такси за участие.