Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Хиляди жители на гр. Благоевград вече могат да използват природен газ за отопление и готвене

05/12/2011
Компания Рила газ, която изгражда газоразпределителната мрежа в Югозападна България, пусна в експлоатация част от мрежата си в гр. Благоевград, с което направи природния газ достъпен за хиляди домове и предприятия в града.

Това ще даде възможност на жителите на газифицираните райони да намалят сметките си за отопление и готвене с поне 50%, като използват природен газ.  Освен икономично, синьото гориво е с непрекъснат режим на доставка, което е гаранция за удобството и сигурността на употребата му.

„Радваме се, че голям брой домакинства в гр. Благоевград могат да се възползват от предимствата на газификацията. Уверен съм, че в кратък срок те ще оценят преимуществата на природния газ и ще се присъединят към нашата мрежа”, каза Серджо Пантано, изпълнителен директор на Рила газ.

Основното предимство на природния газ е неговата икономичност. Отоплението с природен газ е с 45% по-изгодно от това с електрическа енергия и 100 % по-евтино, отколкото при използването на пропан-бутан или дизел. За апартамент от 75 кв. м., средното годишно потребление е около 1 100 куб. м. Това означава, че при цена на природния газ от 796,18 лв. на 1000 куб. м. (към м. ноември 2011 г.), разходите за отопление и топла вода за 12-те месеца на календарната година възлизат на общо 875,80 лв. Така едно домакинство би плащало по около 110 лв. месечно за зимните месеци и по около 40 лв. за летните – значително по-малко в сравнение с най-разпространените видове горива.

Рила газ е подготвила екип от специалисти, които предвижда да изпрати на посещение по домовете на потенциалните битови потребители в града. Те ще бъдат снабдени с идентификационни карти, а за по-голяма сигурност, имената им ще бъдат съобщени на местните власти. Така жителите на Благоевград ще могат да се запознаят с особеностите и предимствата на услугата, която предлага компанията, както и с процедурите по включване към мрежата.

Сигурност и удобство при употребата на природен газ

Друго ключово предимство на газификацията е сигурността, която предлага. При изграждане на мрежата си Рила газ използва висококачествени материали от последно поколение. Сътрудничи си с опитни фирми изпълнители, осъществява постоянен контрол върху работата им и извършва десетки тестове, за да гарантира сигурността на услугата си, като така предложи на потребителите си максимална безопасност.

Вътрешните газови съоръжения от последно поколение, предназначени за оборудване на дома, са снабдени със системи за сигурност, които автоматично прекъсват притока на газ в случай на авария. За да бъде осигурена максимална безопасност, допълнително се монтират датчици, които алармират звуково при изтичане на газ.

Използването на природен газ в бита е още много удобно. Той се доставя директно до дома чрез непрекъснат процес на снабдяване, благодарение на който се избягват загуби. За разлика от дървата и въглищата, природният газ не изисква нито специално пространство за съхранение, нито допълнителни усилия за използването му. Всяко домакинство само регулира и измерва колко газ използва, като го заплаща след потреблението му.

Условия за присъединяване към мрежата

За да се присъединят към мрежата на Рила газ, домакинствата трябва да осигурят съгласие за газификация на жилищната сграда от 2/3 от съседите си. След това трябва да изградят газова инсталация в жилището си. Цените зависят от избрания модел на отоплителните уреди, големината на жилището, необходимостта от цялостно или частично изграждане на съоръженията и др. Сумата варира между 1000 и 4000 лв., за цялостно преоборудване. За да облекчи бъдещите си абонати, които не разполагат с пълната сума, Рила газ е договорила преференциални условия за получаване на банкови кредити за период от 5 до 10 години, при много изгодни лихвени условия и без поръчител.

Допълнително потребителите трябва да заплатят еднократна такса включване към мрежата на Рила газ в размер на:

-          398 лв. за битови потребители;

-          1 488 лв. за административни потребители;

-          3 145 лв. за индустриални потребители.

Компания Рила газ предоставя природен газ в Промишлената зона на Благоевград от 2010 г., а до края на настоящата година услугата „снабдяване с природен газ“ ще бъде активирана в ¾-ти от града.

Към м. ноември 2011 г. Рила газ е положила 78 км. от общо 100 км. газоразпределителна мрежа на града. От тях в експлоатация са пуснати 58 км., обслужващи 14 000 потребители. Останалите 20 км., които обслужват близо 5000 потребители, ще бъдат активирани до края на 2011 г. За газификацията на тези райони дружеството е вложило над 14 млн. лв.

Изграждането на останалата част от мрежата в Благоевград с дължина от 22 км., е предвидено да приключи до 2014 г.

До края на годината предстои да бъде пусната в експлоатация и мрежата в гр. Перник и гр. Враца, а в началото на 2012 г. - в гр. Дупница и гр. Сандански.

За Рила газ ЕАД:

Рила газ е собственост на италианската АчегазАпс - водеща компания в сферата на обществените услуги в Североизточна Италия. Българското дружество ще вложи общо 130 млн. евро в изграждането на 870 км. газоразпределителна мрежа и 150 км отклонения, с което се превръща в един от най-големите инвеститори в региона. Когато бъде завършена, мрежата на Рила газ ще достига до 150 000 битови, обществено-административни и промишлени потребители.

До момента Рила газ е вложила над 70 млн. лв. за строителството на близо 220 км. газопроводи и 30 км отклонения в регион Запад. Само през миналата година компанията стартира изграждането на газоразпределителната мрежа в градовете Дупница, Сандански и Радомир.За допълнителна информация:

Елиза Бусерска, координатор Връзки с обществеността, Рила газ

тел.: 02/ 939 09 89, email: elisabuserska@rilagas.bg

Елица Христова, експерт Връзки с обществеността,

тел.: 02/ 422 41 99, моб.: 0896 66 56 68