Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

ДКЕВР прие Правила за управление на газоразпределителните и газопреносните мрежи

16/10/2013
В края на м. август 2013 г. ДКЕВР прие и обнародва в Държавен вестник брой 77 от 03.09.2013г. Правила за управление на газоразпределителните мрежи и Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи.

Правилата за управление на ГРМ регламентират взаимоотношенията между оператора на газоразпределителна мрежа и:
1. операторите на газопреносни мрежи;
2. ползвателите на мрежата;
3. клиентите, присъединени към съответната мрежа;
4. други предприятия за природен газ.

Тези технически правила обхващат етапите на: планиране, създаване на газоразпределителната мрежа и нейното развитие, организация на работата, експлоатацията и сервиза, оперативното й управление, присъединяване на клиенти към нея и предоставяне на допълнителни услуги.

Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи се прилагат по отношение на експлоатацията на газопреносните мрежи, собственост на оператора на газопреносната мрежа.

Приложено ще намерите текстовете на двата документа.