Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

ДКЕВР ще приема промени при издаването на лицензии за снабдяване с природен газ

13/04/2009
На 14 април 2009 г. в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще се състои четене относно промените при издаването на лицензии за снабдяване с природен газ. Очаква се на четенето, да бъде отчетен факта, че с промените се прекратява издаването на лицензия за обществено снабдяване с природен газ и да се дискутира приемането на нов текст, регламентиращ издаването на лицензии за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител".

Приложено ще намерите доклад на ДКЕВР по темата и проект на текста на новата лицензия.