Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

12/03/2009

Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ

Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ ще се проведе на 13 март в хотел „Sithonia Thalasso & Spa”, комплекс „Порто Карас”  в Ситония (Гърция). В рамките на заседанието ще бъде отбелязан и 15-годишния юбилей от учредяването на Асоциацията!
Прочетете повече

11/03/2009

Предизвикателствата пред развитието на енергийния пазар в България

Вчера в хотел „Шератон” в София се проведе конференция на тема „Предизвикателствата пред развитието на енергийния пазар в България. Газификация, електро- и топлоснабдяване”. Целта на мероприятието бе да запознае участниците с ключовите проблеми на газовите доставки и транзита в Източна Европа, предизвикателствата пред газифицирането на България, състоянието и перспективите за развитие на пазара на електро- и топлоенергия.
Прочетете повече

09/03/2009

Независимост на регулаторните органи

Най-новата публикация на ERRA – Регионалната Асоциация на национални регулаторни органи в областта на енергетиката – е на тема „Независимост на регулаторните органи”. Публикацията представя резултатите от проучване за нивото на независимост на енергийните регулаторни органи в държавите от Централна и Източна Европа (вкл. България), Кавказ, Централна Азия и Близкия Изток. На базата на това изследване докладът откроява полезните практики и отправя препоръки към членовете на ERRA относно необходимите стъпки за постигане на пълна независимост.
Прочетете повече

09/03/2009

Законът за измервания

На 6 март (петък) БАПГ изпрати писмо-становище, в което предложи окончателното приемане на измененията и допълненията към Закона за измерванията да бъде отложено. Документът бе адресиран до министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, както и до председателите на съответните Парламентарни комисии.
Прочетете повече

09/03/2009

Писмо на БАПГ до МИЕ и МРРБ

На 9 март БАПГ изпрати писмо до Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, и Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, с предложение за сформиране на съвместна работна група за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Прочетете повече

06/03/2009

Втора (финална) работна среща на Комитета по сигурност на доставките

На 6 март (петък) ще се проведе втората, и най-вероятно последна, работна среща на Комитет Сигурност на доставките. Членовете на Асоциацията ще заседават от 14:00 ч. в сградата на Ситигаз. Своевременно ще Ви уведомим за резултатите.
Прочетете повече

23/02/2009

Първа среща на Комитета по сигурност на доставките

На 20 февруари (петък) от 14:00 ч. в сградата на „Ситигаз” АД се проведе първата среща на новосъздадения в Асоциацията Комитет по сигурност на доставките. Тон на дискусиите даде общият преглед на добрите практики и съществуващото законодателство в Европейския съюз. След това членовете на комитета разгледаха в детайли нормативната уредба в страната и действащите сред компаниите на пазара индивидуални практики за справяне с кризисни ситуации. Продължителната и натоварена среща даде своя резултат. Според присъстващите окончателно решение по предложението за разпределение на потребителите по групи може да бъде взето на следващото заседание, което ще се проведе на 6 март 2009 г. отново в офиса на Ситигаз в София.
Прочетете повече

23/06/2004

Констатирани нередности при извършване на технически надзор

"Овергаз Техника" АД е пълноправен член на БАПГ с предмет на дейност осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност: газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях. Професионалният технически надзор на съоръженията с повишена опасност гарантира спазването...
Прочетете повече

24/03/2004

Независимост на регулаторните органи

Най-новата публикация на ERRA – Регионалната Асоциация на национални регулаторни органи в областта на енергетиката е на тема: "Независимост на регулаторните органи". Целта на тази публикация е да представи  резултати от проучване относно нивото на независимост на енергийните регулаторни органи в държави от Централна и Източна Европа, Кавказ, Централна Азия и Близкия Изток. На базата на тях докладът откроява полезни практики и отправя препоръки към членовете на ERRA относно нужните стъпки за постигане на пълна независимост.
Прочетете повече

22/03/2004

Провеждане на първи годишен форум Clean Energy Development. Gas Infrastructure, Market & Services

Българска асоциация Природен газ заедно с Юкономикс ви канят на 9-10.06.2011 г. в Интер Експо Център в София, където ще се проведе първия годишен форум Clean Energy Development. Gas Infrastructure, Market & Services.
Прочетете повече