Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Тобо газ ЕООД

А: ул. „Метличина поляна" 41, жк. „Гоце Делчев", София 1404
Т: + 359 2 958 22 12
Ф: + 359 2 958 22 83
Е: tobogas@abv.bg
W: www.tobogas.com

ТОБО ГАЗ" ЕООД е дружество, специализирано в проектиране, изграждане и монтаж на газоснабдителни системи , газови инсталации и нискотемпературни инфрачервени излъчватели , работещи с природен газ. Фирмата разполага с необходимите машини, съоръжения , автомобилен парк и квалифициран персонал за професионално извършване на дейности по поддържане,ремонт и преустройство на :
1. Преносни и разпределителни газопроводи , промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ;
2. Газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени газове

"ТОБО ГАЗ" ЕООД е асоцииран член на на BANG - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ от месец септември 2008 година .

Дружеството е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ № С456 / 11.03.2009 година.за извършване на дейности по поддържане, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност .