Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

ТАСИ ООД

А: 5870 Долни Дъбник , ул."Стоян Заимов" 39
Т: + 359 64 841730, + 359 64 800730
Ф: + 359 64 841478
Е: office@tassy.bg, A.Petkova@tassy.bg
W: www.tassy.bg

Дейност

Основен предмет на дейност: инженерингова дейност в областта на изграждане на разпределителни газопроводи; вътрешна газификация на промишлени и битови обекти; отоплителни и климатични инсталации; складове и инсталации на втечнен газ пропан-бутан; управление и електрооборудване на технологични процеси

Към настоящия момент структурата на "ТАСИ" ООД включва следните производствени звена:

• проектантски отдел, работещ с най-съвременните софтуерни продукти заподбор на оборудване, изчисление на разпределителни мрежи и разработка на конструкторска документация;
• звено за машинен монтаж, в което работят специалисти с голям опит в изграждането на газови инсталации и в което се прилагат най-съвременни технологии за заваряване и контрол;
• звено за електромонтаж, пуск и настройка на горивни процеси. Настройките се извършват с анализатори на димни газове DRAGER и MRU;
• машинна работилница, оборудвана с пълна гама металорежещи машини;
• лаборатория за изпитание на горивни уредби, оборудвана с изпитателен стенд за измерване и контрол на параметрите на горивния процес;
• лаборатория за проверка на средства за измерване;
• търговски отдел;

Слънчеви колектори и цялостни решения  за отопление:
http://www.tesy.com/news_bg.php?newsid=268

Ново поколение кондензна технология
http:///www.tesy.com/news_bg.php?newsid=267

Семинар на тема PROFI LINE::
http://www.tesy.com/news_bg.php?newsid=269