Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

Овергаз техника АД

А: 1504 - София, бул."Евлоги Георгиев" №169
Т: +359 2 4283 520
Ф: +359 2 4283 517
Е: og_technika@overgas.bg
W: http://overgastechnika.bg

"Овергаз техника" АД е регистрирано през 2006 година с предмет на дейност: Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Дружеството притежава Лицензия №311/20.10.2006г., издадена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор"(ДАМТН) за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност - газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради, разпределителни газопроводи на газоразпределителни дружества и съоръженията към тях.
Регистрационният номер, под който е записана „Овергаз Техника" в регистъра на ДАМТН на лицензираните за тази дейност лица е 696.

"Овергаз Техника" АД осъществява технически надзор на :
• 1 809 километра газоразпределителни мрежи;
• 33 700 бр. съоръженията към тях ;
• над 21 600 газови инсталации в котелни, обществено-административни и жилищни сгради.

Общо регистрираните съоръжения с повишена опасност в единния регистър към 01.02.2009 година са над 64 900.

Дружеството поддържа 20 регионални представителства, чрез които осъществява дейност общов 34 населени места - градовете Бургас, Карнобат, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора, Асеновград, Първомай, Пазарджик, Пещера, Петрич, Разлог, Кюстендил, София, Банкя, Божурище, Мездра, Монтана, Ловеч, Левски, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово, Разград, Исперих, Попово, Кубрат, Русе, Бяла, Нови пазар, Варна и курортите Слънчев бряг и Банско.

Компания разполага с високо квалифициран персонал с голям опит в сферата на газификацията, което гарантира изпълнението на тази дейност съобразно най-високите стандарти за качество, доказани в практиката на фирмите от системата на "Овергаз".