Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

Овергаз сервиз АД

А: 1407 София, ул. Филип Кутев" 5
Т: +359 2 4283 273
Ф: +359 2 9621 724
Е: cvetinka_gulimanova@overgas.bg
W: www.overgas.bg

ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД е основано като приемник на "ОРГГАЗСЕРВИЗ" АД – (1997 ÷ 2006 г.) с решение № 1578 от 15.06.2006 г. на Старозагорския окръжен съд, с предмет на дейност "Техническа диагностика на газоснабдителни системи, изследователска и развойна дейност, метрологична проверка на средства за измерване, обучение и подготовка на кадри, обща консултантска и инженерингова дейност".

С удостоверение № С239 от 13.08.2007 г. Държавната агенция за метрологичен и технологически надзор (ДАМТН) удостоверява вписването на "ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД в регистъра на агенцията, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи и съоръженията към тях, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и промишлени газови инсталации за природен газ.

Дейност
- Метрологична лаборатория за първоначална и последваща проверка на средства за измерване, в т.ч. разходомери за газ и електронни коректори;
- Диагностика на подземно положени газопроводи по отношение пробиви с изтичане на природен газ;
- Електрометрично обследване за оценка състоянието на изолационното покритие на стоманени тръбопроводи и контрол работата на ЕХЗ;
- Доставка на одорант и поддръжка на одориращи станции;
- Сервиз и ревизии с разглобяване на регулаторното и предпазно оборудване в газовите съоръжения.
- Електрометрично обследване за оценка състоянието на изолационното покритие на стоманени тръбопроводи и контрол работата на ЕХЗ;
- Доставка на одорант и поддръжка на одориращи станции;
- Сервиз и ревизии с разглобяване на регулаторното и предпазно оборудване в газовите съоръжения.

Мисия
Чрез дейностите, които предлагаме - диагностика на газопроводи, поддръжка на съоръжения и метрологично осигуряване на средства за измерване, да гарантираме непрекъснатостта на газоподаването и газовата безопасност на Вашите мрежи при конкурентни условия.

Визия
Да се идентифицираме и докажем на българския пазар като фирма, осигуряваща сервизни услуги в газовия бранш, на най – високо европейско ниво.