Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Газтек БГ АД

А: 1407 София, ул. Филип Кутев" 5
Т: +359 2 4283 425
Ф: +359 2 9621 763
Е: info@gastecbg.com
W: www.gastecbg.com

"ГАЗТЕК БГ" АД разработва качествени, надеждни и безопасни инженерни решения, проекти на сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура, както и технологии, свързани с използването на природния газ.