Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

Овергаз Инк. АД

А: 1407 София, ул. Филип Кутев" 5
Т: +359 2 4283 283
Ф: +359 2 9621 724
Е: external@overgas.bg
W: www.overgas.bg

Основана през 1992 г., Овергаз Инк." АД е най-голямата частна газова компания в страната. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за българските граждани. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители.

"Овергаз Инк." АД осъществява:
- Анализ, оценка и разработване на инвестиционни газови проекти, осигуряване на тяхното финансиране и управление на инвестиционния процес;
- Проектиране и изграждане на газопроводи, газоразпределителни мрежи и инсталации под ключ
- Изграждане на топлоенергийни системи на природен газ
- Разработване на проекти за модернизация, реконструкция иизграждане на енергийни обекти
- Маркетингови и технико-икономически проучвания, анализи, оценки и прогнози на енергийния и газов пазар
- Усвояване и внедряване на авангардни технологии, нови производства и услуги в газовата индустрия
- Управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения
- Доставка, разпределение и продажба на природен газ

Дружеството притежава мажоритарно участие в 28 компании.

От 96 лицензии за цялата страна, дъщерните дружества на "Овергаз" притежават 56 лицензии за разпределение и доставка на природен газ в 50 общини. Дължината на газоразпределителна им мрежа е над 1 600 км. Инвестициите на "Овергаз" са само "на зелено" и до първата половина на 2007 година надхвърлят 94 милиона евро.


Допълнителни документи
Годишен отчет 2007