Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Ефросима Занева-Добранова

А: София, 1700,Студентски град, МГУ"Св.Ив.Рилски"
Т: +359 2 6080207, 320, 381
M: + 359 888 725083
Е: geoenergy@mgy.bg , edobranova@abv.bg


Занева-Добранова Ефросима Петрова
Родена в гр. Перник на 17.11.1957 г.

Образование: МИНХ и ГП "И.М.Губкин", "Геология, търсене и проучване на нефтени и газови находища" 1981 г. - Москва

Научни степени: МГУ "Св.Ив.Рилски", доктор, 1989 г.
МГУ "Св.Ив.Рилски", додент, 2002 г.

Области на професионален интерес: резервоарна геология, геология на нефта и газа, нетрадиционни източници на въглеводородни ресурси, свойства на скалите и флуидите, подземно съхраняване на природен газ и СО2 в геоложки структури

Заемани длъжности: МГУ "Св.Ив.Рилски", Зам.декан на Геологопроучвателния факултет, 2005 г.