Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

„АКВАСТАР-СИС" OOД

А: ж.к. "Васил Левски", бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 16
гр.Разград

Т: + 359 888 260 000

Е: info@aquastar-sys.com

W: http://www.aquastar-sys.com/

„АКВАСТАР-СИС" OOД е създадена през 2008 година. Дейността е фокусирана в следните направления:

 • Доставка на измервателни уреди за измерване на: вода, топлоенергия, горива и масла, индустриални флуиди
 • Морски и корабни решения за измерване на горива
 • Системни решения за дистанционно отчитане на консумацията на вода, топлоенергия,  газ и електроенергия, горива и масла, индустриални флуиди
 • Оценки за енергийната ефективност
 • Оптимизиране на технологичните процеси, пуск и експлоатация на ВиК мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения
 • Енергийна ефективност на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни съоръжения
 • Експлоатация на пречиствателни съоръжения
 • Електроснабдяване, електрообзавеждане и автоматизация на водоснабдителни и канализационни мрежи и системи
 • Проучвателни, проектни и консултантски дейности по отношение на електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Пусково-наладъчни дейности
 • Топлотехника - енергийни загуби