Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Георги Жайгаров

Tel:  + 359 878/ 674 058
e-mail: jorobad@yahoo.com

През 1987 г. завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София. От 1987 г. до 1995 г. работи в БАН като „научен сътрудник първа степен”, където има издадени над 15 публикации.

През 1995 г. постъпва на работа в „Газтек България” АД като инспектор технически надзор на разпределителни газопроводи, и на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ  с повишена опасност. През 2000г. постъпва в „Овергаз Инженеринг” АД - технологичен отдел, а от 2006г. до 2011 г. е мениджър на проект „Виртуален газопровод” в „Овергаз Инк.” АД.

Изнасял е доклади на научни конференции в страната и чужбина, по въпросите на развитието и употребата на компресиран природен газ.

Провел е специализации в областта на природния газ в Холандия и Германия.

Ползва английски и руски език.