Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

Малин Езекиев

А: гр. Враца 3000, бул. Оряховско Шосе

Т: +359 92 66 04 83

Е: info@ekometan.com

W: http://ekometan.com/

Г-н Малин Езекиев е управител и едноличен собственик на "Екометан Враца" ЕООД. Дружеството търгува с природен газ от 2005 г. и е едно от първите в страната с изградена метанстанция. За изминалите 10 години се е утвърдило като лидер в Северозападна България с добра търговска репутация. "Екометан Враца" ЕООД доставят природен газ на промишлени и битови клиенти и има 4 метанстанции във Враца, София, Пловдив и Монтана.