Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Асоциирани членове

"ЦЕРБ – Център за контрол на метала" ЕООД

A: гр. София 1220, кв. Военна рампа, ул.Локомотив №1

T: +359 (2) 8105 454, +359 (2) 8327 029

E: info@cerb.bg

W: cerb.eu

"ЦЕРБ – Център за контрол на метала" ЕООД ("ЦЕРБ-ЦКМ" ЕООД) e част от ЦЕРБ Груп, основана през 1948 г. с дългогодишен опит и традиции в контрола, изработването и ремонта на изделия и съоръжения за енергетиката и машиностроенето.

ЦЕРБ-ЦКМ извършва дейности в областта на безразрушителния и разрушителния контрола на метални изделия, съоръжения, газопроводи и газови съоръжения, съдове под налягане, метални тръбопроводи, конструкции, заварени съединения и др.

Органът за контрол от вида "С" е акредитиран от ИА "БСА", съгласно БДС ISO/IEC 17020: 2012 - Сертификат № 168 ОКС.

Акредитацията включва всички основни методи за безразрушителен контрол - радиографичен, ултразвуков,  вкл. ултразвукова дееблометрия, магнито-прахов, пенетранен, визуален, контрол на твърдост, на геометрични размери, както и на определяне на остатъчен ресурс на метални съоръжения посредством изчислителни методи, съгласно БДС EN 12952-4.

ЦЕРБ-ЦКМ също така извършва и контрол на механичните показатели чрез изпитвани на опън, ударна жилавост и огъване; металографски контрол и контрол на химичният състав на черни и цветни метали чрез спектрален анализ.

За провеждане на тези дейности фирмата разполага с наскоро обновени модерни технически средства и висококвалифицирани специалист, обезпечаващи качествено изпълнение на услугите.

Фирмата притежава лицензии от Агенцията за ядрено регулиранеза извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения и за специализиран транспорт на радиоктивни вещества.

ЦЕРБ-ЦКМ притежава сертификати за внедрени ISO 9001, EN ISO 140001 и ISO 450001.