Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

"Овергаз Метрология" АД

А: 2227 Божурище, ул. Мура №10

Т:  + 359 2 993 88 98
Ф: + 359 2 993 30 57
Е: og_service@overgas.bg
W: https://overgas-service.com

Овергаз Метрология АД е основано през 2006 г. с предмет на дейност: Техническа диагностика на газоснабдителни системи, изследователска и развойна дейност, метрологична проверка на средства за измерване, обучение и подготовка на кадри, обща консултантска и инженерингова дейност.

Основните дейности, които дружеството осъществява са метрологични проверки на средства за измерване, съхранение и продажба на одорант и техническо обслужване.

Овергаз Метрология АД разполага със съвременно техническо оборудване и високо квалифициран персонал.