Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове » Пълноправни членове

Митилинеос S.A.

A: 8 Artemidos Str., Marousi, 151 25 Атина, Гърция

T: +30 2106877300

E: info@mytilineos.com

W: mytilineos.com

MYTILINEOS Energy&Metals, със седалище в Гърция, е глобална индустриална и енергийна компания, работеща в бизнес секторите на енергетиката и металургията. Компанията е стратегически позиционирана в челните редици на енергийния преход като интегрирана компания, като същевременно е вече установена като отправна точка за конкурентоспособна зелена металургия на европейско и световно ниво. Има консолидиран оборот и EBITDA от 6,35 милиарда евро и 823 милиона евро съответно и наема повече от 5500 преки и непреки служители в Гърция и в чужбина.

 

В енергийния сектор MYTILINEOS е най-голямата гръцка частна компания, активна в целия енергиен спектър. Тя представлява интегрирана енергийна компания на международно ниво, от разработването, изграждането и експлоатацията на термални блокове и проекти за възобновяема енергия, проектиране и изграждане на проекти за електроенергийна инфраструктура до доставката на дребно на електроенергия и природен газ и предоставянето на конкурентни енергийни продукти и услуги /енергийна ефективност и интеграция, интелигентни градски услуги и водородни проекти и др./. Структурата на компанията вече включва 5 нови дейности: M Renewables, където е консолидирано цялото портфолио от възобновяеми енергийни източници, M Energy Generation&Management за управление на енергия и електроцентрали, M Energy Customer Solutions или доставка на дребно на енергия и природен газ, както и нови продукти и услуги на дребно, M Integrated Supply&Trading за B2B клиенти и M Power Projects за конвенционални проекти за производство на електроенергия, проекти за енергиен преход и др.

Дъщерното дружество M Integrated Supply&Trading работи за:

• Доставка и управление на природен газ, както и други енергийни продукти;

• Ориентация към клиента и предоставяне на иновативни продукти;

• Услуги за B2B големи корпоративни клиенти в Гърция и чужбина;

• Изграждане, експлоатация, поддръжка и управление на съоръжения, преносни тръбопроводи и газови мрежи и друга инфраструктура.

Тя е активна в доставката и търговията с природен газ, особено в Гърция, чрез тръбопроводен газ и втечнен природен газ (LNG) с капацитет за експорт на природен газ.

MYTILINEOS вече присъства на българския газов пазар и е заинтересована да може да следи развитието, да го анализира и да обменя мнения с други участници на пазара, винаги в съответствие с приложимото законодателство.