Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Становища

28/03/2014

Позиция на БАПГ относно обществено обсъждане в ДКЕВР на 28.03.2014 г.

Газоразпределителните компании от Българската асоциация за природен газ (БАПГ) няма да присъстват на общественото обсъждане за промяна на цените за разпределение и снабдяване на 28 март 2014 година, петък, в ДКЕВР.
Прочетете повече

06/03/2013

Становища на БАПГ по Правила за достъп до мрежата и НЛДЕ

През месец февруари Българска асоциация Природен газ изпрати до председателя на ДКЕВР становища по проекта на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката и по проекта на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/ или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
Прочетете повече

25/01/2011

Становище на БАПГ по проекти на "Булгартрасгаз" ЕАД

Становище на БАПГ по проекти на "Правилата за работа с потребителите на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на подземно газохранилище Чирен"
Прочетете повече

09/11/2009

Обществено обсъждане на промените в Закона за енергетиката и становище на БАПГ

На 10 ноември 2011 г. в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) от 10.30 ч., ет. 8, зала 821 ще се проведе обществено обсъждане на промените в Закона за енергетиката.
Прочетете повече

1