Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Становища на БАПГ по Правила за достъп до мрежата и НЛДЕ

06/03/2013
В отговор на изпратени от ДКЕВР писма и проведени на 12 и 14 февруари 2013 г. в сградата на Комисията обществени обсъждания по проекта на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и проект на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/ или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ в законоустановения 14-дневен срок БАПГ изпрати единни становища с конкретни предложения за изменение и допълнение на документите.

Текстовете на становищата можете да намерите като прикачени файлове.