Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Акценти от редовни заседания на Общото събрание и на Управителния съвет на „Българска асоциация Природен газ“

07/10/2021

На 17 септември 2021 г. в София се проведе 65-то редовно заседание на Управителния съвет на „Българска асоциация Природен газ“. Домакин на срещата бе Овергаз Мрежи.

В рамките на заседанието бяха приети годишния финансов отчет и доклада за дейността за 2020 г. на „Български газов център“ ЕАД. Изпълнителният му директор г-н Мартин Бояджиев представи проект на разработка на тема „Система за дистанционно наблюдение и управление на спирателен кран от газоразпределителната мрежа“. Предвиденото проектно решение дава възможност за своевременно дистанционно затваряне на спирателен кран от газоразпределителната мрежа и за управление, наблюдение на моментното състояние на съоръженията, архив и анализ на данни.

С решение на Управителния съвет за асоциирани членове на БАПГ бяха приети две компании - „Вестител БГ“ АД и „Галко“ АД, както и физическото лице г-н Димчо Сяров. Председателят на Асоциацията г-н Светослав Иванов им пожела успех в общото сътрудничество.

В предложенията за допълнение на дневния ред бе разгледана темата за повишената цена на природния газ - състояние на пазара, тенденции и други.

Следващото заседание е насрочено за 3 декември 2021 г. съгласно предварително утвърдения график на заседанията.

След заседанието на Управителния съвет се състоя и годишното редовно заседание на Общото събрание на БАПГ. Мероприятието бе открито от председателя на Асоциацията г-н Светослав Иванов, който приветства участниците и докладва отчета за дейността на Управителния съвет за 2020 г., както и основните направления на дейността през 2021 г.

По време на заседанието бе приет годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г., беше разгледано и одобрено изпълнението на отчета на бюджета за 2020 г. и плана на бюджета на Сдружението за 2022 г., отчета на Контролния съвет за 2020 г. и отчета за дейността на "Български газов център" ЕАД за 2020 г.

С протоколите от заседанията на годишното редовно Общо събрание и на Управителния съвет можете да се запознаете в секцията за членове. В галерията можете да намерите снимки от мероприятията.


 


Галерия