Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Покана за участие в годишно редовно заседание на Общото събрание на БАПГ през 2022 г.

29/04/2022

На 03 юни 2022 г. от 12:00 ч. в конферентната зала на хотел „Лева“, находяща се на ул. ”Георги Бенковски” 33, гр. Враца, ще се проведе годишното редовно заседание на Общото събрание на БАПГ, при следния дневен ред:.

I.          Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.

II.        Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.

III.       Приемане на основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2022-2024 г.

IV.       Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2021 г., актуализация на бюджета за 2022 г. и проект на бюджет за 2023 г.

V.        Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

VI.       Други.

1.         Разглеждане на отчет за дейността на „Български газов център” ЕАД за 2021 г.

2.       Изменение на Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 13:00 ч. при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред може да намерите на адреса на Сдружението – гр. София, ул. „Филип Кутев” №1. Участието се извършва след предварителна регистрация на имейл secretariat@naturalgas.bg до 18 май 2022 г.