Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

„Овергаз Мрежи“ АД обори в съда решение на Комисията за енергийно и водно регулиране

06/02/2024

След отказ на регулаторната комисия през 2023 г. да се коригират компонентите „разпределение“ и „снабдяване“ в крайната цена, най-голямото газоразпределително дружество потърси правата си по съдебен път. Петчленен състав на Върховния административен съд постанови, че трябва да се промени самата Наредба за регулиране на цените на природния газ (Наредба №2), където неправилно досега е било позволено да се извършва годишна корекция само с размера на разликата между прогнозираните и реалните инвестиции. На практика тази разпоредба развързваше ръцете на КЕВР да намалява изкуствено цената при „неизвършени инвестиции“ и да ощетява газоразпределителните дружества. Съдът счита за несправедлива и отменя нормата, според която цените се коригират само при неизпълнение на инвестициите. Решението на съда прекратява една дългогодишна несправедливост, тъй като занапред КЕВР задължително трябва да отчита и друг важен ценообразуващ елемент – реалните продажби. При неизпълнение на продажбите по бизнесплана се предполага формирането на недовзет приход.

На практика Върховният административен съд отчита, че има противоречие на досегашния текст в Наредбата за регулиране на цените на природния газ с разпоредбите на Закона за енергетиката, където ясно е казано, че цените трябва да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала. Победата в съда е стъпка напред не само за „Овергаз Мрежи“ АД, но и за всички газоразпределителни дружества в страната. На практика съдът отнема на КЕВР един от инструментите за забавяне на инвестициите в сектор дистрибуция на природен газ.